Dienst Urologie AZ Klina

Algemene urologie

Chronische scrotale pijn

Inleiding

Chronische scrotale pijn (orchialgie, orchidynie) is een regelmatig voorkomende klacht. Daar de oorzaken hiervoor niet altijd duidelijk zijn, is ook de behandeling dikwijls moeilijk en teleurstellend.
De incidentie van chronische scrotale pijn (CSP) lijkt toe te nemen. Bij patiënten die vroeger een vasectomie ondergingen, zou de incidentie zelfs kunnen oplopen tot 15 à 20 %. Alhoewel meest frequent bij dertigers kan chronische scrotale pijn op alle leeftijden voorkomen. De pijn kan uni- of bilateraal zijn, continu of intermitterend.
Vaak is de vrees voor teelbalkanker één van de voornaamste zorgen voor de patiënt.

Ethiologische factoren

 • Scrotale pathologie. 
  Ontsteking van teelbal en/of bijbal, torsie van de teelbal, varicocoele, hydrocoele, spermatocoele, trauma, vroegere chirurgie op het scrotum, …
 • Gerefereerde pijn.
  • Aandoeningen van organen die dezelfde bezenuwing delen met het scrotum en de inhoud ervan kunnen aanleiding geven tot CSP:
   • ureterpathologie: uretersteen of andere obstructie
   • heuplijden
   • discuslijden
   • liesbreuk of na herstel ervan
  • CSP bij diabetes
  • "Self-palpation orchitis": overdreven betasten van de teelbal door ongeruste patiënten.
 • Idiopatische pijn.
  Bij een groot aantal patiënten met CSP kan geen duidelijke oorzaak gevonden worden.
 • Depressie.
  Psychologische factoren of depressie kunnen geassocieerd zijn met CSP
 • Post-vasectomie 
  Volgens sommige studies kan CSP na vasectomie voorkomen in 15 à 20 % der gevallen. De gebruikte chirurgische techniek zou mogelijks een factor kunnen zijn in het ontstaansmechanisme. Obstructie en/of congestie in de zaadstreng en/of de bijbal zouden een rol kunnen spelen in CSP post-vasectomie.

Diagnose van CSP

 • Anamnese
 • Bloed- en urineonderzoek
 • Klinisch onderzoek
 • Echografie

Ondanks deze onderzoeken is het niet altijd mogelijk een sluitende verklaring te vinden voor CSP. Belangrijk is dat deze onderzoeken wel in staat zijn teelbalkanker uit te sluiten, wat voor veel patiënten toch de voornaamste zorg uitmaakt.

Behandeling van CSP

Gezien het vaak zeer moeilijk is een oorzakelijke factor aan te duiden, is de behandeling van CSP niet altijd even gemakkelijk en vaak teleurstellend. 
Volgende behandelingen kunnen in aanmerking komen:

 1. Medicamenteus
  • Antibiotica evt. in combinatie met NSAID
  • Tricyclische antidepressiva
 2. Minimaal-invasieve technieken
  Lokale anesthetische infiltratie van de zaadstreng of regionale bezenuwing.
 3. Chirurgie
  Bij hardnekkige CSP die aan geen enkele behandeling beantwoordt, kan chirurgie de enige uitweg zijn zonder evenwel een garantie op definitieve oplossing te kunnen bieden in 100 % van de gevallen (!).
  • Wegname van de bijbal
  • Wegname van de teelbal: inguinale orchiectomie.

Referenties

 1. P. Granitsiotis and D. Kirk.
  Chronic Testicular Pain: An Overview.
  European Urology 45, 430-436, 2004.
 2. M. Masarani and R. Cox.
  The aetiology, pathophysiology and management of chronic orchialgia.
  BJU International 91, 435-437, 2003.