Dienst Urologie AZ Klina

Ureteroscopie

Bekijk de pdf

Een ureteroscopie is een kijkoperatie waarbij een dunne endoscoop (de ureteroscoop) via het plaskanaal en de blaas in de urineleider wordt ingebracht. Een endoscoop is een optisch instrument waarmee lichaamsholten kunnen bekeken worden. De urineleider (ureter) is het dunne kanaaltje dat de urine van de nier naar de blaashals voert. Ondanks het feit dat deze kijkoperatie in 90 % van de gevallen ambulant wordt uitgevoerd, gebeurt de ingreep steeds onder algemene verdoving.

IndIcatIes voor een ureteroscopIe

 • stenen in de urineleider
 • bloedplassen 
 • poliepjes in de urineleider of het nierbekken
 • vernauwing van de urineleider 
 • ...

Procedure

Onder algemene verdoving wordt de ureteroscoop door het plaskanaal en de blaas ingebracht in de uitmonding van de urineleider in de blaas.
Geleidelijk aan wordt de ureteroscoop langs de urineleider om- hooggeschoven tot het gewenste niveau waar zich bij voorbeeld een steentje bevindt. 

 • Een steentje kan meestal in zijn geheel met een tangetje  verwijderd worden.  Soms dient het steentje ter plaatse  in de urineleider met een laser verbrijzeld te worden. 
 • Vernauwingen in de urineleider kunnen met een aangepast  ballonnetje opgerokken (gedilateerd) worden. 
 • Poliepjes kunnen soms langs de ureteroscoop verwijderd  worden. 
 • Indien de oorzaak voor het bloedplassen zich in de urineleider bevindt, kan een nauwkeurige diagnose gesteld worden en kan dan de meest geschikte behandeling gepland worden. Na de ureteroscopie wordt in bepaalde gevallen een katheter in de urineleider geplaatst. Deze katheter bevindt zich volledig inwendig tussen de nier en de blaas in de urineleider. Deze katheter kan verschillende functies hebben:
 • vlotte afvloei van urine verzekeren om kolieken te vermijden
 • openhouden van een opgerokken vernauwing 
 • bevorderen van de heling van de ureterwand 
 • ...

Na verloop van tijd dient de catheter via een klein kijk-ingreepje (Cystoscopie: zie “Cystoscopie bij de man/vrouw”) opnieuw verwijderd te worden. De uroloog bepaalt de duur dat de katheter best ter plaatse blijft.

Tijdens zijn aanwezigheid kan deze katheter ongemakken veroorzaken: frequente plasdrang, pijn in de nier bij plassen. Deze ongemakken minderen meestal zeer snel door over- vloedig te drinken.  In veel gevallen kan de uroloog ook aange- paste medicatie voorschrijven.
Bij te veel last kan het nodig zijn de katheter vroegtijdig te verwijderen. Zolang de katheter ter plaatse blijft, kan U wat bloed plassen. Dit moet U niet verontrusten.

Indien geen katheter geplaatst werd, kunnen kolieken optreden in de eerste paar dagen na de ureteroscopie. Kolieken worden best bestreden door: 

 • beperking van de vochtinname 
 • een warm bad 
 • aangepast medicatie: 
  Voltaren en aanverwante producten
  (Feldene, Brexine, Mesulid, …) 
  NIET geschikt voor patiënten met een voorgeschiedenis   van maaglast!
  Buscopan

Tijdens de eerste dagen na een ureteroscopie (met of zonder katheter) kan U wat bloed plassen.
Indien na een ureteroscopie KOORTS optreedt, dient U onderwijld Uw huisarts of uroloog te raadplegen.

Het spreekt vanzelf, dat U best ook Uw huisarts of uroloog raadpleegt bij alle andere verschijnselen die U zouden verontrusten na het ondergaan van een ureteroscopie.