Dienst Urologie AZ Klina

Percutane verwijdering van nierstenen

Bekijk de pdf

Wat is een percutane verwijdering van nierstenen?

De meeste nierstenen kunnen behandeld worden met de nier- steenverbrijzelaar. Zeer grote nierstenen worden evenwel beter behandeld door een percutane ingreep.
Bij een percutane niersteenverwijdering (Percutane Nephro- lithotomie of PNL) wordt een niersteen verwijderd door middel van een nefroscoop, een optisch instrument waarmee men bin- nenin de nier kan kijken.

De ingreep gebeurt steeds onder algemene verdoving en vergt een opname van 4 à 5 dagen.

Bij de ingreep wordt eerst via het plaskanaal en de urineleider (ureter) een buisje (uretercatheter) opgevoerd tot in het te be- handelen nierbekken. Via de uretercatheter zal tijdens de ingreep contraststof worden opgespoten en zal het nierbekken even- tueel gespoeld worden. De uretercatheter zal ook verhinderen dat steenfragmenten tijdens de ingreep indalen in de urineleider. Vervolgens wordt de patiënt in buiklig geïnstalleerd. Op de rug wordt dan een klein sneetje (± 1 à 1,5 cm) gemaakt. Via deze kleine insnede wordt het nierkelkensysteem onder röntgencon- trole aangeprikt met een holle punctienaald. Door deze naald wordt dan een geleiddraad geschoven die tijdens de rest van de operatie de verbinding vormt tussen de nier en de buitenwereld. Over deze geleiddraad schuift de uroloog steeds bredere stif- ten (dilatatoren) om het verbindingstraject tussen de nier en de buitenwereld progressief op te rekken.

Zodra een traject bestaat van ± 1 cm diameter kan de uroloog de nefroscoop tot in het nierbekken inbrengen. Door middel van tangetjes wordt de steen verwijderd. Een te grote steen wordt met ultrageluid in kleinere stukken gebroken die dan vervolgens met steentangetjes kunnen verwijderd worden.

Op het einde van de operatie wordt in het traject een catheter (nefrostomie-catheter) ingebracht. Deze catheter zal de eerst 24 u de urine, die nog bloederig kan zijn, rechtstreeks uit de nier naar buiten afvoeren.

Deze catheter wordt, meestel na 24 h, door de uroloog zelf verwijderd. Uit het traject zal dan nog gedurende 8 à 10 uur urine lekken: deze urine wordt opgevangen in een zakje. Zodra geen urine meer lekt, wordt het zakje vervangen door een droog verband. Nu is ook het ontslag uit het ziekenhuis niet meer veraf.

Aandachtspunten

  1. In de dagen na ontslag kan de urine nog wat bloederig zijn. Overvloedig drinken zal de urine snel doen ophelderen.
  2. Raadpleeg een paar dagen na het ontslag de huisarts, zodat deze het wondje op de rug kan controleren.
  3. Raadpleeg onmiddellijk Uw huisarts of uroloog bij problemen van pijn, overvloedig bloedplassen en vooral in geval van KOORTS.
  4. Uiteraard mag U niet aarzelen Uw huisarts of uroloog te raadplegen bij alle verschijnselen die U na het ondergaan van een percutane niersteenverwijdering eventueel verontrusten.
  5. Het is best gedurende een 10-tal dagen na ontslag geen zwaar werk te verrichten of te sporten.