Dienst Urologie AZ Klina

ESWL: Nierstaanverbrijzeling

Bekijk de pdf

Stenen in de urinewegen

Stenen in de urinewegen komen in onze Westerse beschaving vrij frequent voor. Zij kunnen voorkomen in : 

 • de nier:
  • in de nierkelken
  • in het nierbekken 
 • de urineleider: de urineleider verbindt de nier met de blaas 
 • de blaas

Deze stenen zijn samengesteld uit:

 • overwegend calcium ± 85 %
 • urinezuur ± 10 %
 • struviet ± 3 %
 • cystine  ± 1 %
 • andere ± 1 %

Ongeacht hun samenstelling of hun lokalisatie in de urinewegen kunnen al deze stenen met onze krachtige Dornier-niersteenverbrijzelaar verbrijzeld worden.

Volgende opmerkingen zijn echter belangrijk:

 •  Sommige steensoorten zijn harder dan andere. 
 • Hoe harder en hoe groter de steen, hoe meer energie er nodig is om de steen volledig  te verbrijzelen. Dit betekent dat bij hardere en grotere stenen eventueel meer dan één behandeling zal nodig zijn. 
 • Stenen in de urineleider breken over het algemeen minder goed, ongeacht hun grootte of hardheid. Hier zal ook soms meer dan één behandeling nodig zijn.

De Dornier-steenverbrijzelaars

De Dienst Urologie van AZ KLINA beschikt over twee niersteenverbrijzelaars: een Dornier Gemini en een Dornier Compact Delta II.
De schokgolven worden opgewekt volgens het electromagnetische principe, zeer vergelijkbaar met de trillingen van het membraan van een luidspreker.  De schokgolven worden gericht op een brandpunt of focus.
Door middel van röntgen en/of echografie wordt de steen in het lichaam opgezocht. Vervol- gens wordt de patiënt, steeds met de hulp van röntgen en/of  echografie, zó geplaatst, dat de steen zich bevindt in het brandpunt van de schokgolven.
Gedurende de volledige behandeling wordt de positie van de patiënt nauwkeurig gecon- troleerd om de steen optimaal in het brandpunt te houden.

De behandeling

U biedt zich aan op het uur van uw afspraak: dit is één uur vroeger dan uw behandelingstijd. Deze tijd is nodig om: 

 • de nodige administratie te verzorgen.
 • een röntgenfoto te maken vóór de behandeling U dient vanaf 4 uur vóór uw afspraak nuchter te zijn. 

Wanneer U medicatie inneemt, moet U dit melden aan de verpleging en de behandelende arts. (Ook Aspirine is een medicament !!!)

Om een steen helemaal fijn te verbrijzelen zijn gemiddeld 3.000 schokgolven nodig. De gehele behandeling duurt ongeveer 40 à 60 minuten. Daar het voor de patiënt soms moeilijk is om gedurende die tijd goed stil te liggen en daar de opeenvolging van schokgolven na verloop pijn- lijk kan zijn, wordt via een infuus pijn-stillende medicatie toegediend. Deze medicatie is echter kortwerkend en wordt zó gedoseerd, dat ambulante behandeling in meer dan 95 % der gevallen zonder problemen mogelijk is.

Nà de behandeling wordt nog een röntgenfoto gemaakt om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Er worden eventueel afspraken gemaakt voor een controle raadpleging of een volgende behandeling. Vervolgens dient U nog ongeveer één uur in het ziekenhuis te blijven om het effect van de pijnstillende medicatie te laten uitwerken. Daarom ook mag U na uw ontslag niet zelf auto rijden. Uw totaal verblijf in het ziekenhuis zal dus maximaal een 4-tal uur bedragen.

Thuis

Het is een normaal gevolg van de behandeling dat U gedurende 24 à 48 uur wat bloederige urine plast. Afhankelijk van de grootte en de lokalisatie van de steen zal het uitplassen van het gruis (in grootte vergelijkbaar met gemalen koffie) sneller of minder snel gebeuren. Het uitplas- sen van gruis kan aanleiding geven tot kolieken.

Bij kolieken: 

 • niet te veel drinken
 • een warm bad kan helpen
 • raadpleeg uw huisarts
 • een behandeling met Buscopan en/of Voltaren (of Tilcotil)
  zal meestal afdoend zijn.

Bij koorts: raadpleeg uw huisarts!