Dienst Urologie AZ Klina

Urinezuurstenen

Bekijk de pdf

Urinezuurstenen komen voor in 5 - 13% van alle gevallen van steenvorming. Urinezuur is een afbraakprodukt afkomstig van dierlijke eiwitten.
Een hoge inname van dierlijke eiwitten resulteert in een verhoogde uitscheiding in de urine niet alleen van urinezuur, maar ook van calcium.
Urinezuur vormt dikwijls de kern van een steen die verder voornamelijk samengesteld is uit calcium en oxalaat.

Preventieve maatregelen

1. Verhoogde vochtinname

Dit is de bijzonderste maatregel. Het is aangewezen te zorgen voor een extra vochtinname van 4 liter / 24 h: vóór het slapen- gaan moet nog een grote hoeveelheid gedronken worden, zodat een nachtelijke plasbeurt onvermijdelijk wordt. Ter gelegenheid van deze nachtelijke plasbeurt dient nog een groot glas water gedronken te worden.

2.  Beïnvloeden van de zuurtegraad van de urine:  alkalinisatie tot een pH van 7.0 – 7.5.

Urinezuur lost zeer vlot op in een alkalisch milieu. Deze al- kaliniserende behandeling is vooral aangewezen voor het che- misch oplossen van een bestaande urinezuursteen.  In de zuivere preventie bij een steenvrije patiënt is deze maatregel meestal overbodig. 

  • URALYT U: 1 maatje ’s morgens, 1 maatje ’s middags en 2 maatjes ’s avonds onder controle van de pH van de urine.

3. Medicatie: ZYLORIC

Zyloric (Allopurinol) verlaagt de productie van urinezuur. De dosis (100 of 300 mg / dag) wordt bepaald door de behan- delende geneesheer.

4. Dieet

  • Beperking van de inname van dierlijke eiwitten.
  • Restenrijke voeding (vezels).