Dienst Urologie AZ Klina

Struvietstenen

Bekijk de pdf

Struvietstenen zijn stenen samengesteld uit magnesium - ammonium - fosfaat en calcium - carbonaat.  Zij komen voor in 10 à 15 % van alle gevallen van steenvorming. Struvietstenen ontstaan tengevolge van urineweginfecties, meestal met Proteus mirabilis als verantwoordelijke kiem. 
Gezien de stenen kiemen bevatten die zorgen voor de verdere aangroei van de stenen, is het van het grootste belang een steenvrije toestand te bekomen. 
Hiervoor staan verschillende, meestal minimaal invasieve technieken ter beschikking: ESWL, PNL, URS, … 
Nadat een steenvrije toestand bereikt werd, dienen preventieve maatregelen genomen te worden om nieuwe steenvorming te voorkomen.
Hierbij is preventie van urineweginfectie van primordiaal belang.

Preventieve maatregelen

1. Verhoogde vochtinname

Er dient gezorgd te worden voor een extra vochtinname van 2 à 3 liter / 24 h.

2.  Antibiotica

Ononderbroken gedurende 2 à 3 weken na het verwijderen van een struvietsteen.

Daarna:

  • Urinekweek om de maand.
  • Bij de minste aanwezigheid van kiemen in de langdurige,  gerichte antibiotica kuur gevolgd te worden.