Dienst Urologie AZ Klina

Cystinestenen

Bekijk de pdf

Cystinurie is een erfelijke aandoening die gekenmerkt is door een fout in het metabolisme van 4 aminozuren (COLA: cystine, ornithine, lysine, arginine) en is verantwoordelijk voor 1 à 2 % van alle gevallen van steenvorming.  Dit resulteert in een verhoogde uitscheiding van cystine in de urine met herhaalde vorming van cystinestenen tot gevolg. 
De preventiemaatregelen hebben tot doel de concentratie van cystine in de urine te verminderen en de oplosbaarheid van cystine in de urine te verhogen.
Ondanks zeer nauwkeurig opvolgen van preventieve maatregelen blijft het zeer moeilijk vorming van nieuwe cystinestenen te vermijden.

Preventieve maatregelen

1. Verhoogde vochtinname.

Dit is de bijzonderste maatregel. Het is aangewezen te zorgen voor een extra vochtinname van 4 liter / 24 h: vóór het slapen- gaan moet nog een grote hoeveelheid gedronken worden, zodat een nachtelijke plasbeurt onvermijdelijk wordt. Ter gelegenheid van deze nachtelijke plasbeurt dient nog een groot glas water gedronken te worden.

2. Zoutarm dieet:

Is nuttig daar dit de uitscheiding van cystine vermindert.

3. Beïnvloeden van de zuurtegraad van de urine:

Alkalinisatie tot een pH van 7.5 à 8. 
Cystine lost op in een alkalisch milieu. 

 • URALYT U:
  • 1 maatje ’s morgens, 1 maatje ’s middags en 2 maatjes ’s avonds onder controle van de pH van de urine.

4. Medicatie.

Bij hardnekkige gevallen kan het nuttig zijn medicatie te ge- bruiken. Daar vooral Kelatin en Thiola aanleiding geven tot vaak ernstige nevenwerkingen, dient deze medicatie onder streng dokterstoezicht genomen te worden.

 •  KELATIN:
  • Volwassenen:  2 à 8 tabletten van 250 mg/dag  in 2 à 4 innamen/dag. Kinderen:  30 mg/kg/dag.
 •  THIOLA:
  • In België niet verkrijgbaar.
 • CAPOTEN:
  • aangewezen bij patiënten die ook verhoogde bloeddruk (hypertensie) hebben
  • dosis te bepalen in overleg met de cardioloog, in functie van de hypertensie.