Dienst Urologie AZ Klina

Voorhuidsparende behandeling van phimosis bij het kind

Bekijk de pdf

Bij Uw zoon werd een vernauwde voorhuid (phimosis) vastgesteld.
In overleg met Uw arts werd besloten om een voorhuidsparende operatie uit te voeren. Hierbij zal de voorhuid verbreed worden door het verschuiven van een aantal huidapjes van de voorhuid. Dit gebeurt met hechtingen die vanzelf oplossen en niet verwijderd moeten worden. De bedoeling is dat na de operatie de eikel bijna volledig bedekt blijft met voorhuid.

Deze operatie gebeurt onder algemene verdoving en duurt ongeveer dertig minuten. Na de operatie blijft Uw zoon nog ongeveer een uurtje in de ontwaakkamer (recovery).

Over het algemeen mag Uw zoon dezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

De eerste dagen zal de penis wat gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optreden. Over het algemeen hebben kinderen weinig pijn na dergelijke operatie. Bij pijn zal een suppo Perdolan meestal snel en afdoend verlichting brengen.

Richtlijnen na de operatie

Na de operatie mag Uw zoon dagelijks kortstondig baden of douchen. Langdurige badbeurten of zwemmen zijn voorlopig af te raden.

  • Het is verstandig om Uw zoon gedurende een tiental dagen niet te laten sporten of niet te laten deelnemen aan de turnles.
  • Er is geen enkel bezwaar dat Uw zoon, zodra U zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat.

Wondzorg

  1. U dient de voorhuid twee maal per dag volledig achteruit te schuiven en Terracortril oogsuspensie op de eikel aan te brengen. Nadien dient U de voorhuid volledig terug over de eikel te schuiven.
  2. Na het douchen mag de penis drooggedept worden, niet droogwrijven!

ndien de wondzorg niet nauwkeurig wordt uitgevoerd, bestaat de kans, dat er opnieuw een vernauwing ontstaat!
Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt U een brief met de nodige informatie voor Uw huisarts.
U krijgt pijnstillers mee.
Het is verstandig dat een week na de operatie het wondje wordt gecontroleerd. Dit kan bij Uw huisarts of uroloog. Soms kan tijdens de genezing littekenvorming optreden en kan de voorhuid vernauwen, of opnieuw met de eikel verkleven. Een zeldzame keer kan het wondje wat nabloeden of kan er een ontsteking optreden.

Indien U ongerust bent, aarzel dan niet Uw huisarts of uroloog te raadplegen.