Dienst Urologie AZ Klina

Orchipodexie

Bekijk de pdf

Wat is een orchidopexie?

Bij Uw zoon werd vastgesteld dat de teelbal zich niet op de juiste plaats in de balzak bevindt. 
Een orchidopexie is een operatie waarbij Uw uroloog de teelbal van Uw zoon naar beneden brengt tot in het scrotum of balzak. Hiervoor wordt een klein wondje in de lies gemaakt, en een klein wondje in de balzak om de teelbal vast te zetten.
Wanneer bij Uw zoon een orchidopexie voor beide teelballen verricht wordt, dan zal een klein wondje in beide liezen gemaakt worden. Dit is de zogenaamde bilaterale orchidopexie. Deze ingreep gebeurt onder volledige verdoving.

Hoe lang duurt deze ingreep?

Een orchidopexie duurt ongeveer één uur per teelbal. Na de operatie blijft Uw zoon nog ongeveer een uurtje op de ontwaakkamer (recovery) en zal dan teruggebracht worden naar de kamer.

Wat gebeurt er na de operatie?

Uw zoon zal een pleister hebben over de wond. De hechtingen of draadjes zullen vanzelf oplossen en dienen niet te worden verwijderd.
U kunt wat bloed zien onder het verband.  Dit is normaal. De pleister mag 3 tot 5 dagen na de operatie worden verwijderd. Uw zoon mag het ziekenhuis verlaten van zodra hij goed wakker is en in staat is te drinken.
Uw uroloog en anesthesist zullen Uw kind vóór vertrek komen zien.  Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt U een brief met de nodige informatie voor Uw huisarts.
Kijk na of een controleafspraak op de raadpleging Urologie werd gemaakt een tweetal weken na de operatie.

Wat gebeurt er wanneer uw kind thuis is?

  1.  Thuis zal Uw zoon één tot twee dagen rusten. Hij zal gelei- delijk zijn activiteiten hernemen.  Gelieve fietsen en andere speelgoedjes waar uw zoon zich aan kan bezeren te mijden de eerste weken na de operatie.
  2. Het is verstandig dat Uw zoon gedurende een tweetal weken niet sport of niet deelneemt aan de turnles.
  3. Er is geen enkel bezwaar dat Uw zoon, zodra U denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat Een zeldzame keer kan de wond iets nabloeden of kan een wond- infectie optreden.

Indien U vragen heeft of ongerust bent, aarzel niet Uw huisarts of Uroloog te contacteren.