Dienst Urologie AZ Klina

Circumcisio bij het kind

Bekijk de pdf

Wat is een circumcisio?

Een circumcisio of besnijdenis is een heelkundige behandeling waarbij de volledige voorhuid van de penis wordt weggenomen. De overblijvende huid van de penis wordt gehecht op een randje net onder de eikel.
Dit gebeurt met hechtingen die vanzelf oplossen en niet verwijderd moeten worden.

Deze operatie gebeurt onder algemene verdoving en duurt ongeveer dertig minuten. Na de operatie blijft Uw zoon nog ongeveer een uurtje in de ontwaakkamer (recovery).

Over het algemeen mag Uw zoon dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. De eerste dagen zal de penis wat gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optreden.

Over het algemeen hebben kinderen weinig pijn na dergelijke operatie. Bij pijn zal een suppo Perdolan meestal snel en af- doend verlichting brengen.

Richtlijnen na de operatie

Na de operatie mag Uw zoon dagelijks kortstondig baden of douchen. Langdurige badbeurten of zwemmen zijn voorlopig af te raden.

  1. Het is verstandig om Uw zoon gedurende een tiental dagen niet te laten sporten of niet te laten deelnemen aan de turnles.
  2. Er is geen enkel bezwaar dat Uw zoon, zodra U zelf denkt dat dit mogelijk is, weer naar school gaat.

Wondzorg

  1. Twee maal per dag mag U Terracortril oogsuspensie aanbrengen op de eikel en op het wondrandje.
  2. Na het douchen mag de penis drooggedept worden, niet droogwrijven!

Bij het verlaten van het ziekenhuis krijgt U een brief met de nodige informatie voor Uw huisarts.

U krijgt pijnstillers mee.

Het is verstandig dat een tweetal weken na de operatie het wondje wordt gecontroleerd. Dit kan bij Uw huisarts of uroloog.

Een zeldzame keer kan het wondje wat nabloeden of kan er een ontsteking optreden.

Indien U ongerust bent, aarzel dan niet Uw huisarts of uroloog te raadplegen.