Dienst Urologie AZ Klina

Laserevaporisatie van de prostaat

Bekijk de pdf

Een laserevaporisatie van de prostaat is een kijkoperatie waarbij een vergrote prostaat langs het plaskanaal wordt weggenomen bij middel van een diode-laser (Urobeam).

Prostaatvergroting

De prostaat is een klier die uitmondt in het plaskanaal net aan de uitgang van de blaas, onder de blaashals.
Vanaf de leeftijd van 40 jaar gaat bij de meeste mannen de pros- taat toenemen in volume.  Het tempo van volumetoename is bij elke man verschillend.
Bij deze volumetoename gaat de prostaat geleidelijk het plas- kanaal vernauwen zodat een traag toenemende hinder ontstaat voor de urinestroom door het plaskanaal.
Deze traag toenemende hinder manifesteert zich door:

 • verminderde plasstraal (in kracht en volume)
 • verlengde duur van de plasbeurten
 • onderbreken van de plasstraal
 • vertraagd starten van het plassen

Door deze traag toenemende hinder zal de blaas zich na  verloop van tijd niet meer volledig kunnen ledigen en dus ook sneller vol zijn:

 • frequentere plasbeurten overdag
 • nachtelijke plasbeurten
 • moeilijker ophouden van de urine bij plasdrang 
 • verlies van wat urine bij dringende plasdrang 

In een verder gevorderd stadium kan de vergrote prostaat de blaashals volledig afsluiten, zodat plassen totaal onmogelijk wordt en de blaas overvuld geraakt: hier spreekt men van urineretentie. Dit is een zeer pijnlijk, spoedeisende situatie. In deze gevallen zal de uroloog een blaassonde plaatsen langs het plaskanaal of dwars door de buikwand een buisje (een suprapubische katheter) plaat- sen in de overvolle blaas.

Laserevaporisatie van de Prostaat

Voor een laser-evaporisatie is een ziekenhuisopname te voorzien van een 3-tal dagen.
De ingreep gebeurt onder algemene of locoregionale verdoving. Bij een locoregionale verdoving wordt een volledige  pijnverdoving van het onderste deel van het lichaam be- komen door een prik in de rug waarbij de zenuwen voor het onderste deel van het lichaam verdoofd worden waar ze het  ruggenmerg vervoegen.
Na grondige ontsmetting van de penis en het bekken zal deze streek afgedekt worden met steriel afdekmateriaal.
De uroloog brengt een gel aan in het plaskanaal wat het  binnenglijden van de endoscoop vergemakkelijkt.
Een endoscoop is een optisch instrument waarmee  lichaamsholten kunnen bekeken worden.  Voor een laser- evaporisatie van de prostaat maakt de uroloog gebruik van een speciale endoscoop, een resectoscoop.
Deze laser-resectoscoop is uitgerust met een instrumenta- tiekanaaltje waarlangs de laser-fiber kan opgeschoven worden. De Urobeam-laser die voor de evaporisatie van de prostaat wordt gebruikt, is een diode-laser met een golflengte van 940 mm. Deze golflengte ligt tegen het infrarood aan, is onzichtbaar en wordt geabsorbeerd door water en hemoglobine in het pros- taatweefsel.  Bij deze absorptie door het prostaatweefsel wordt het laserlicht omgezet in warmte.
De hoge energie (175 W – 250 W) die gebruikt wordt, geeft hierbij aanleiding tot evaporisatie van de weefsels met een beperkte zone van coagulatie onder de evaporisatiezone. Voordelen:

 • Minder risico op ionen-onevenwichten in het bloed.
 • Optimale hemostase (bloedstelping) met minimale bloeding.
 • Behalve de coumarine-derivaten (Marcoumar, Marevan, Sintrom) dient anticoagulantiatherapie niet onderbroken te worden. 
 • Kortere hospitalisatieduur
 • Minimale catheter-tijd.

Verloop na de ingreep

De blaassonde kan meestal snel verwijderd worden: op de eerste of tweede dag postoperatief.
Zodra de mictie zich na het verwijderen van de blaassonde hersteld heeft, bent U klaar om weer naar huis te gaan.